ISSN 2619-9734
UPDATES IN CARDIOLOGY OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY - : 3 (2)
Volume: 3  Issue: 2 - 2020
1.Editorial
Yüksel Çavuşoğlu
Page I

REVIEW
2.Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Lütfü Bekar
doi: 10.5543/ucard.2020.92485  Pages 1 - 3
Abstract |Full Text PDF

3.Sakubitril/valsartan’ın mortalite ve kalp yetersizliği hospitalizasyon ötesi klinik yararları nelerdir?
Burcu Demirkan
doi: 10.5543/ucard.2020.91300  Pages 4 - 6
Abstract |Full Text PDF

4.PARADIGM-HF denemesinin sonuçlarını istatistiksel ve metodolojik bakış açısı ile farklı kılan özellikler nelerdir?
Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.5543/ucard.2020.39306  Pages 7 - 9
Abstract |Full Text PDF

5.Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?
Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
doi: 10.5543/ucard.2020.80774  Pages 10 - 12
Abstract |Full Text PDF

6.What is the effect of Sakubitril / Valsartan on the way of death (CV death, sudden death, death due to KY and all-cause death)?
Izzet Erdinler
doi: 10.5543/ucard.2020.68077  Pages 13 - 16
Abstract |Full Text PDF

7.Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/ucard.2020.36855  Pages 17 - 19
Abstract |Full Text PDF

8.Sakubitril/valsartan’ın semptomatik ve klinik yararları ne kadar zamanda görülmeye başlar?
Çağatay Ertan
doi: 10.5543/ucard.2020.03511  Pages 20 - 22
Abstract |Full Text PDF

9.Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?
Fahriye Vatansever Ağca
doi: 10.5543/ucard.2020.47450  Pages 23 - 24
Abstract |Full Text PDF

10.Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir?
Meryem Aktoz, Gökay Taylan
doi: 10.5543/ucard.2020.08370  Pages 25 - 27
Abstract |Full Text PDF

11.PARADIGM-HF sonrası yayınlanan klinik çalışmalar: TRANSITION, PIONEER HF, EVALUATE-HF, PROVE-HF
Mehmet Ali Astarcıoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.08208  Pages 28 - 31
Abstract |Full Text PDF

12.ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi?
Ahmet Genç
doi: 10.5543/ucard.2020.54264  Pages 32 - 34
Abstract |Full Text PDF

13.Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?
Yılmaz Güneş
doi: 10.5543/ucard.2020.26817  Pages 35 - 38
Abstract |Full Text PDF

14.ACEi/ARB naif hastalarda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?
Ahmet Çelik
doi: 10.5543/ucard.2020.10820  Pages 39 - 41
Abstract |Full Text PDF

15.Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Rezzan Deniz Acar
doi: 10.5543/ucard.2020.63835  Pages 42 - 44
Abstract |Full Text PDF

16.Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Bahadır Dağdeviren
doi: 10.5543/ucard.2020.80299  Pages 45 - 48
Abstract |Full Text PDF

17.Sakubitril/valsartan’ın bazal NTproNP düzeylerine göre etkinliğinde fark olur mu?
Hüseyin Altuğ Çakmak
doi: 10.5543/ucard.2020.35220  Pages 49 - 52
Abstract |Full Text PDF

18.Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Zeki Öngen, Eser Durmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.58077  Pages 53 - 55
Abstract |Full Text PDF

19.Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?
Deniz Elçik, Abdurrahman Oğuzhan
doi: 10.5543/ucard.2020.88597  Pages 56 - 58
Abstract |Full Text PDF

20.Kan basıncı düşük hastalarda sakubitril/valsartan’ın etkinlik ve güvenliği değişir mi?
Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.40085  Pages 59 - 62
Abstract |Full Text PDF

21.Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?
Şeyda Günay, Osman Akın Serdar
doi: 10.5543/ucard.2020.14632  Pages 63 - 64
Abstract |Full Text PDF

22.Sakubitril/valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?
Ümit Yaşar Sinan, Mehmet Serdar Küçükoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.47966  Pages 65 - 66
Abstract |Full Text PDF

23.Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Zerrin Yigit
doi: 10.5543/ucard.2020.07279  Pages 67 - 69
Abstract |Full Text PDF

24.Sakubitril/valsartan MRA kullananlarda ilave klinik yarar sağlar mı? Hiperkalemi riskini artırır mı?
Barış Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.77487  Pages 70 - 71
Abstract |Full Text PDF

25.Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Ahmet Temizhan, Mustafa Arıcı
doi: 10.5543/ucard.2020.77486  Pages 72 - 77
Abstract |Full Text PDF

26.Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı?
Mehmet Melek
doi: 10.5543/ucard.2020.25733  Pages 78 - 80
Abstract |Full Text PDF

27.Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?
Şükrü Taylan Şahin, Saide Aytekin
doi: 10.5543/ucard.2020.36844  Pages 81 - 83
Abstract |Full Text PDF

28.Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?
Nihan Kahya Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.83803  Pages 84 - 85
Abstract |Full Text PDF

29.What is the NTproBNP response to sacubitril / Valsartan treatment and how does the NTproBNP response correlate with clinical benefit?
Ilke Sipahi
doi: 10.5543/ucard.2020.83997  Pages 86 - 87
Abstract |Full Text PDF

30.İleri evre KY’de sakubitril/valsartan’ın yeri var mı?
Sanem Nalbantgil
doi: 10.5543/ucard.2020.36035  Pages 88 - 89
Abstract |Full Text PDF

31.Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?
Hakan Altay
doi: 10.5543/ucard.2020.49469  Pages 90 - 92
Abstract |Full Text PDF

32.İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?
Mehmet Eren
doi: 10.5543/ucard.2020.87587  Pages 93 - 97
Abstract |Full Text PDF

33.Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/ucard.2020.46220  Pages 98 - 101
Abstract |Full Text PDF

34.Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?
Yüksel Çavuşoğlu
doi: 10.5543/ucard.2020.85570  Pages 102 - 104
Abstract |Full Text PDF

35.Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi?
Cafer Zorkun
doi: 10.5543/ucard.2020.69875  Pages 105 - 107
Abstract |Full Text PDF

36.Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?
Dilek Yeşilbursa
doi: 10.5543/ucard.2020.43043  Pages 108 - 111
Abstract |Full Text PDF

37.Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi?
Ibrahim Halil Kurt
doi: 10.5543/ucard.2020.92408  Pages 112 - 114
Abstract |Full Text PDF

38.Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?
Selda Murat
doi: 10.5543/ucard.2020.28290  Pages 115 - 117
Abstract |Full Text PDF

39.ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde sakubitril/valsartan yer almalı mı?
Fethi Kılıçaslan
doi: 10.5543/ucard.2020.70288  Pages 118 - 120
Abstract |Full Text PDF

40.Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?
Özlem Yıldırımtürk
doi: 10.5543/ucard.2020.21939  Pages 121 - 122
Abstract |Full Text PDF

41.Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Berkay Ekici, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.02486  Pages 123 - 125
Abstract |Full Text PDF

42.Sakubitril/valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?
Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.84429  Pages 126 - 127
Abstract |Full Text PDF

Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.