Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu? []
. 2020; 3(2): 42-44 | DOI: 10.5543/ucard.2020.63835

Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

Rezzan Deniz Acar
Department of Cardiology, Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

Rezzan Deniz Acar
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


Rezzan Deniz Acar. Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?. . 2020; 3(2): 42-44

Corresponding Author: Rezzan Deniz Acar
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale