Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı? []
. 2020; 3(2): 115-117 | DOI: 10.5543/ucard.2020.28290

Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?

Selda Murat
Department of Cardiology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?

Selda Murat
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir


Selda Murat. Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?. . 2020; 3(2): 115-117

Corresponding Author: Selda Murat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale