Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor? []
. 2020; 3(2): 123-125 | DOI: 10.5543/ucard.2020.02486

Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Department of Cardiology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey


Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir


Berkay Ekici, Mehdi Zoghi. Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?. . 2020; 3(2): 123-125

Corresponding Author: Berkay Ekici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale