Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı? []
. 2020; 3(2): 35-38 | DOI: 10.5543/ucard.2020.26817

Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?

Yılmaz Güneş
Department of Cardiology, Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey


Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?

Yılmaz Güneş
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bolu


Yılmaz Güneş. Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?. . 2020; 3(2): 35-38

Corresponding Author: Yılmaz Güneş
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale