Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
İleri evre KY’de sakubitril/valsartan’ın yeri var mı? []
. 2020; 3(2): 88-89 | DOI: 10.5543/ucard.2020.36035

İleri evre KY’de sakubitril/valsartan’ın yeri var mı?

Sanem Nalbantgil
Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey


İleri evre KY’de sakubitril/valsartan’ın yeri var mı?

Sanem Nalbantgil
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir


Sanem Nalbantgil. İleri evre KY’de sakubitril/valsartan’ın yeri var mı?. . 2020; 3(2): 88-89

Corresponding Author: Sanem Nalbantgil, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale