Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde sakubitril/valsartan yer almalı mı? []
. 2020; 3(2): 118-120 | DOI: 10.5543/ucard.2020.70288

ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde sakubitril/valsartan yer almalı mı?

Fethi Kılıçaslan
Department of Cardiology, Medipol University Hospital, Istanbul, Turkey


ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde sakubitril/valsartan yer almalı mı?

Fethi Kılıçaslan
Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


Fethi Kılıçaslan. ICD/CRT kararındaki optimal medikal tedavi koşulu içinde sakubitril/valsartan yer almalı mı?. . 2020; 3(2): 118-120

Corresponding Author: Fethi Kılıçaslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale