Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır? []
. 2020; 3(2): 17-19 | DOI: 10.5543/ucard.2020.36855

Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?

Murat Akçay, Serkan Yüksel
Department of Cardiology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey


Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?

Murat Akçay, Serkan Yüksel
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun


Murat Akçay, Serkan Yüksel. Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?. . 2020; 3(2): 17-19

Corresponding Author: Serkan Yüksel
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale