Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir? []
. 2020; 3(2): 81-83 | DOI: 10.5543/ucard.2020.36844

Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?

Şükrü Taylan Şahin1, Saide Aytekin2
1Department of Cardiology, American Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, American Hospital, Istanbul, Turkey; Department of Cardiology, Koç University Hospital, Istanbul, Turkey


Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?

Şükrü Taylan Şahin1, Saide Aytekin2
1Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul; Koç Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


Şükrü Taylan Şahin, Saide Aytekin. Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’ın etkinliği nasıl değerlendirilebilir?. . 2020; 3(2): 81-83

Corresponding Author: Saide Aytekin
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale