ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı? []
. 2020; 3(2): 78-80 | DOI: 10.5543/ucard.2020.25733

Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı?

Mehmet Melek
Department of Cardiology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı?

Mehmet Melek
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa


Mehmet Melek. Sakubitril/valsartan’ın T2DM’de glisemik kontrol ve antidiyabetik tedavi üzerine etkisi var mı?. . 2020; 3(2): 78-80

Corresponding Author: Mehmet Melek
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.