Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi? []
. 2020; 3(2): 112-114 | DOI: 10.5543/ucard.2020.92408

Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi?

Ibrahim Halil Kurt
Department of Cardiology, Health Sciences University, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Turkey


Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi?

Ibrahim Halil Kurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana


Ibrahim Halil Kurt. Sakubitril/valsartan DEF-KY’ye de fonksiyonel mitral yetmezliğini azaltabilir mi?. . 2020; 3(2): 112-114

Corresponding Author: Ibrahim Halil Kurt
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale