Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı? []
. 2020; 3(2): 63-64 | DOI: 10.5543/ucard.2020.14632

Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?

Şeyda Günay, Osman Akın Serdar
Department of Cardiology, Bursa Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey


Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?

Şeyda Günay, Osman Akın Serdar
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa


Şeyda Günay, Osman Akın Serdar. Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında hipotansiyon yönetimi nasıl yapılmalı?. . 2020; 3(2): 63-64

Corresponding Author: Osman Akın Serdar
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale