Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir? []
. 2020; 3(2): 23-24 | DOI: 10.5543/ucard.2020.47450

Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?

Fahriye Vatansever Ağca
Department of Cardiology, Health Sciences University, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey


Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?

Fahriye Vatansever Ağca
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa


Fahriye Vatansever Ağca. Sakubitril/valsartan yaşam kalitesini ne kadar değiştirir?. . 2020; 3(2): 23-24

Corresponding Author: Fahriye Vatansever Ağca
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale