Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi? []
. 2020; 3(2): 84-85 | DOI: 10.5543/ucard.2020.83803

Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?

Nihan Kahya Eren
Department of Cardiology, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey


Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?

Nihan Kahya Eren
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir


Nihan Kahya Eren. Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?. . 2020; 3(2): 84-85

Corresponding Author: Nihan Kahya Eren
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale