Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir? []
. 2020; 3(2): 126-127 | DOI: 10.5543/ucard.2020.84429

Sakubitril/valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?

Mehmet Birhan Yılmaz
Department of Cardiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey


Sakubitril/valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?

Mehmet Birhan Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir


Mehmet Birhan Yılmaz. Sakubitril/valsartan potansiyel endikasyonlarına ilişkin gelecekten beklentiler nelerdir?. . 2020; 3(2): 126-127

Corresponding Author: Mehmet Birhan Yılmaz, France
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale