Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı? []
. 2020; 3(2): 56-58 | DOI: 10.5543/ucard.2020.88597

Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?

Deniz Elçik, Abdurrahman Oğuzhan
Department of Cardiology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey


Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?

Deniz Elçik, Abdurrahman Oğuzhan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri


Deniz Elçik, Abdurrahman Oğuzhan. Sakubitril/valsartan hedef dozun altındaki dozlarda klinik yarar sağlar mı?. . 2020; 3(2): 56-58

Corresponding Author: Abdurrahman Oğuzhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale