Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu? []
. 2020; 3(2): 45-48 | DOI: 10.5543/ucard.2020.80299

Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

Bahadır Dağdeviren
Department of Cardiology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

Bahadır Dağdeviren
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Bahadır Dağdeviren. Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?. . 2020; 3(2): 45-48

Corresponding Author: Bahadır Dağdeviren
Manuscript Language: English
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale