Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi? []
. 2020; 3(2): 105-107 | DOI: 10.5543/ucard.2020.69875

Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi?

Cafer Zorkun
Department of Cardiology, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, CardioOncology Unit, Istanbul, Turkey


Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi?

Cafer Zorkun
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, KardiyoOnkoloji Birimi, İstanbul


Cafer Zorkun. Kemoterapiye bağlı gelişen DEF-KY’de sakubitril/valsartan’ın faydası olabilir mi?. . 2020; 3(2): 105-107

Corresponding Author: Cafer Zorkun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale