Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı? []
. 2020; 3(2): 108-111 | DOI: 10.5543/ucard.2020.43043

Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?

Dilek Yeşilbursa
Department of Cardiology, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?

Dilek Yeşilbursa
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa


Dilek Yeşilbursa. Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?. . 2020; 3(2): 108-111

Corresponding Author: Dilek Yeşilbursa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale