Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
ACEi/ARB naif hastalarda sakubitril/valsartan başlanabilir mi? []
. 2020; 3(2): 39-41 | DOI: 10.5543/ucard.2020.10820

ACEi/ARB naif hastalarda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?

Ahmet Çelik
Department of Cardiology, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey


ACEi/ARB naif hastalarda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?

Ahmet Çelik
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin


Ahmet Çelik. ACEi/ARB naif hastalarda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?. . 2020; 3(2): 39-41

Corresponding Author: Ahmet Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale