Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi? []
. 2020; 3(2): 121-122 | DOI: 10.5543/ucard.2020.21939

Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?

Özlem Yıldırımtürk
Department of Cardiology, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey


Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?

Özlem Yıldırımtürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


Özlem Yıldırımtürk. Sakubitril/valsartan SGLT2 inhibitörleriyle beraber kullanılabilir mi?. . 2020; 3(2): 121-122

Corresponding Author: Özlem Yıldırımtürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale