Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Most Accessed Articles - UPDATES IN CARDIOLOGY OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY

Most Accessed Articles

1.Pharmacological properties of nebivolol
Ipek Komşuoğlu Çelikyurt
doi: 10.5543/ucard.2019.21931   2019; 2 - 1 | Pages 7 - 14

REVIEW
2.Guide on advanced heart failure
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Çağatay Engin, Tolga Sinan Güvenç, Bülent Mutlu, Gökçen Orhan, Bülent Özin, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2018.43153   2018; 1 - 1 | Pages 1 - 79

3.2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
Helmut Baumgartner, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano
doi: 10.1093/eurheartj/ehx391   2018; 1 - 2 | Pages 1 - 53
Abstract | Full Text PDF

INVITED REVIEW
4.Beta-blockers in cardiovascular prevention
Barış Ilerigelen
doi: 10.5543/ucard.2019.00719   2019; 2 - 1 | Pages 1 - 6

5.Nebivolol in the treatment of systemic hypertension
Fatih Sinan Ertaş
doi: 10.5543/ucard.2019.76486   2019; 2 - 1 | Pages 15 - 19

6.Approach to secondary prevention patient in the 2019 European Society of Cardiology Dyslipidemia Guide
Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/ucard.2019.98608   2020; 3 - 1 | Pages 7 - 9

7.Clinical trials with nebivolol in Turkey
Mustafa Kılıçkap
doi: 10.5543/ucard.2019.66375   2019; 2 - 1 | Pages 25 - 30

8.Nebivolol in heart failure teatment
Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/ucard.2019.33042   2019; 2 - 1 | Pages 20 - 24

9.Introduction to 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidema
Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/ucard.2019.25744   2020; 3 - 1 | Pages 1 - 2
Abstract | Full Text PDF

10.Diet and lifestyle modifications
Ümit Yaşar Sinan
doi: 10.5543/ucard.2019.02996   2020; 3 - 1 | Pages 25 - 29

11.Risk scoring and primary prevention
Öner Özdoğan
doi: 10.5543/ucard.2019.69188   2020; 3 - 1 | Pages 3 - 6

EDITORIAL
12.Editorial
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu
2018; 1 - 1 | Page I

13.Lipid therapy in young and elderly
Ceyhun Ceyhan, Fatih Sivri
doi: 10.5543/ucard.2019.65375   2020; 3 - 1 | Pages 16 - 19

14.Statin intolerance
Özcan Başaran
doi: 10.5543/ucard.2019.09719   2020; 3 - 1 | Pages 20 - 24

15.Lipid lowering therapy in particular patient populations
Barış Güngör
doi: 10.5543/ucard.2019.09797   2020; 3 - 1 | Pages 10 - 15

16.Editorial
Öner Özdoğan
2020; 3 - 1 | Page I

REVIEW
17.Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Rezzan Deniz Acar
doi: 10.5543/ucard.2020.63835   2020; 3 - 2 | Pages 42 - 44
Abstract | Full Text PDF

18.Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/ucard.2020.46220   2020; 3 - 2 | Pages 98 - 101
Abstract | Full Text PDF

19.Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir?
Meryem Aktoz, Gökay Taylan
doi: 10.5543/ucard.2020.08370   2020; 3 - 2 | Pages 25 - 27
Abstract | Full Text PDF

20.Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Lütfü Bekar
doi: 10.5543/ucard.2020.92485   2020; 3 - 2 | Pages 1 - 3
Abstract | Full Text PDF

© Copyright 2022 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale