ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Diet and lifestyle modifications []
. 2020; 3(1): 25-29 | DOI: 10.5543/ucard.2019.02996

Diet and lifestyle modifications

Ümit Yaşar Sinan
İstanbul University-Cerrahpaşa Cardiology Institute, Istanbul

Cardiovascular disease is still the leading cause of mortality and morbidity in Turkey as whole World. Diet, life style modification, and exercise have an important impact on prevention of atherosclerotic cardiovascular disease. 2019 European Cardiology Association and European Atherosclerosis Association Guidelines for the management of dyslipidemias emphasized the importance of diet and life style modification to reduce burden of cardiovascular risk.

Keywords: Diet, cardiovascular disease; lifestyle modification.

Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri

Ümit Yaşar Sinan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümün ve engellilik durumunun en önemli nedeni olmaya devam etmektedir. Diyet, yaşam tarzı değişikliği ve egzersiz aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklardan korunmada önemli bir rol oynamaktadır. 2019 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Ateroskleroz Derneği ortaklığında yayınlanan dislipidemi kılavuzunda kardiyovasküler riski azaltmak için diyet ve yaşam tarzı değişikliğinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyet, kardiyovasküler hastalık; yaşam tarzı değişikliği.

Ümit Yaşar Sinan. Diet and lifestyle modifications. . 2020; 3(1): 25-29

Corresponding Author: Ümit Yaşar Sinan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.