Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Türkiye’de ki Sakubitril/Valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor? []
. Ahead of Print: TKDUC-02486 | DOI: 10.5543/ucard.2020.02486

Türkiye’de ki Sakubitril/Valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Ankara
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, İzmir


Türkiye’de ki Sakubitril/Valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Ankara
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, İzmir
Corresponding Author: Berkay Ekici, Türkiye
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale