ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor? []
. 2020; 3(2): 123-125 | DOI: 10.5543/ucard.2020.02486

Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Department of Cardiology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey


Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

Berkay Ekici1, Mehdi Zoghi2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir


Berkay Ekici, Mehdi Zoghi. Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?. . 2020; 3(2): 123-125

Corresponding Author: Berkay Ekici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.