Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Sakubitril/Valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu? []
. Ahead of Print: TKDUC-49469 | DOI: 10.5543/ucard.2020.49469

Sakubitril/Valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?

Hakan Altay
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Sakubitril/Valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu?

Hakan Altay
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Corresponding Author: Hakan Altay
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale