ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı? []
. 2020; 3(2): 67-69 | DOI: 10.5543/ucard.2020.07279

Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?

Zerrin Yigit
Istanbul University Cerrahpaşa Cardiology Institute, Istanbul, Turkey


Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?

Zerrin Yigit
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü


Zerrin Yigit. Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?. . 2020; 3(2): 67-69

Corresponding Author: Zerrin Yigit
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.