Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı? []
. Ahead of Print: TKDUC-26817 | DOI: 10.5543/ucard.2020.26817

Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?

Yılmaz Güneş
Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı


Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda Sakubitril/Valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı?

Yılmaz Güneş
Bolu Abant İzzet Baysal Üniveristesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
Corresponding Author: Yılmaz Güneş
© Copyright 2020 Updates in Cardiology of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale