ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Approach to secondary prevention patient in the 2019 European Society of Cardiology Dyslipidemia Guide []
. 2020; 3(1): 7-9 | DOI: 10.5543/ucard.2019.98608

Approach to secondary prevention patient in the 2019 European Society of Cardiology Dyslipidemia Guide

Meral Kayıkçıoğlu
Department of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir

When we compare the most recent 2019 European Society of Cardiology Guidelines of Dyslipidemia Diagnosis and treatment, with the previous guidelines, we see that the main difference is the approach to dyslipidemia in the secondary prevention patients. In patients with atherosclerotic cardiovascular disease, which is defined as very high-risk group, the main goal of treatment is to reduce low-density lipoprotein cholesterol to the levels of <55 mg/dL. Herein, the recommendations of the new guidelines for secondary prevention are summarized.

Keywords: Aterosclerotic cardiovascular disease, low-density lipoprotein cholesterol; secondary prevention.

2019 Avrupa Kardiyoloji Derneği Dislipidemi Kılavuzu’nda ikincil korunma hastasına yaklaşım

Meral Kayıkçıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

En güncel dislipidemi kılavuzu olan 2019 Avrupa Kardiyoloji Derneği Dislipidemi tanı ve tedavi kılavuzunun önceki kılavuzlarla karşılaştırdığımızda en belirgin farkın ikincil korunma kapsamındaki hastalarda dislipidemiye yaklaşım olduğunu görüyoruz. Yeni kılavuzda çok yüksek risk olarak tanımlanan aterosklerotik kardiyovasküler hastalığı olan olgularda tedavinin ana hedefi düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterolün <55 mg/dL altına çekilmesi olarak belirlenmiştir. Bu yazıda yeni kılavuzun ikincil korunma kapsamındaki önerileri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, düşük dansiteli lipoprotein kolesterol; sekonder koruma.

Meral Kayıkçıoğlu. Approach to secondary prevention patient in the 2019 European Society of Cardiology Dyslipidemia Guide. . 2020; 3(1): 7-9

Corresponding Author: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.