ISSN 2619-9734
Update in Cardiology
Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir? []
. 2020; 3(2): 1-3 | DOI: 10.5543/ucard.2020.92485

Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?

Lütfü Bekar
Hitit University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Çorum, Turkey


Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?

Lütfü Bekar
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum


Lütfü Bekar. Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?. . 2020; 3(2): 1-3

Corresponding Author: Lütfü Bekar
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.