ISSN 2619-9734
pdf
Statin intolerance []
. 2020; 3(1): 20-24 | DOI: 10.5543/ucard.2019.09719

Statin intolerance

Özcan Başaran
Department of Cardiology, Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Muğla

The importance of lipid lowering therapies has increased with the precise determination of the causal relationship of cholesterol with atherosclerosis. Especially the need for long-term statin use (the most effective and safest drugs to lower low density lipoprotein (LDL) cholesterol) has led to serious investigations regarding the side effects of statins. The most important side effects of statins are myopathy, new onset diabetes, and despite some conflicting results hemorrhagic stroke. The most common side effect is myopathy and it is the most common cause for statin discontinuation. This condition is also known as statin intolerance and is associated with increased cardiovascular events rate. Threfore, management strategies of this problem are becoming increasingly important. In this article, statin side effects are reviewed briefly and management strategies of statin side effects are summarized with a special focus on patients with myopathy.

Keywords: Atherosclerosis, stain; myopathy; statin intolerance.

Statin intoleransı

Özcan Başaran
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla

Kolesterolün ateroskleroz ile nedensel ilişkisinin kesin olarak saptanmasıyla lipit düşürücü tedavilerin önemi artmıştır. Özellikle düşük dansiteli lipoprotein (LDL) kolesterol üzerine en etkili ve en güvenilir ilaçlar olan statinlerin uzun süre kullanmanın gerekliliği bu ilaçların olası yan etkilerinin ciddi şekilde araştırılmasına yol açmıştır. Statinlerin en önemli yan etkileri miyopati, yeni diyabet gelişimi ve çelişkili çalışma sonuçları olmakla birlikte hemorajik inme olarak öne çıkmaktadır. Klinik pratikte en sık görülen yan etki olan miyopati statin kesilmesinin en sık nedenidir. Statin intoleransı olarak da adlandırılan bu durum artmış kardiyovasküler olay riski ile ilişkilidir ve bu sorunla başa çıkma yolları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yazıda statin yan etkileri kısaca gözden geçirilmiş ve özellikle miyopati gelişen hastalara odaklanılarak statin yan etkileri ile başa çıkma stratejileri özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, statin; myopati; statin intoleransı.

Özcan Başaran. Statin intolerance. . 2020; 3(1): 20-24

Corresponding Author: Özcan Başaran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Update in CardiologyKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.