En Çok İndirilen Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KARDİYOLOJİ GÜNCELLEMELERİ

En Çok İndirilen Makaleler

1.
Nebivolol’ün farmakolojik özellikleri
Pharmacological properties of nebivolol
Ipek Komşuoğlu Çelikyurt
doi: 10.5543/ucard.2019.21931  TKDUC 2019; 2 - 1 | Sayfalar 7 - 14

DERLEME
2.
2017 ESC/EACTS Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu
2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
Helmut Baumgartner, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano
doi: 10.1093/eurheartj/ehx391  TKDUC 2018; 1 - 2 | Sayfalar 1 - 53
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Lütfü Bekar
doi: 10.5543/ucard.2020.92485  TKDUC 2020; 3 - 2 | Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
4.
Kardiyovasküler korunmada beta blokerler
Beta-blockers in cardiovascular prevention
Barış Ilerigelen
doi: 10.5543/ucard.2019.00719  TKDUC 2019; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 6

5.
Sistemik hipertansiyon tedavisinde nebivolol’ün yeri
Nebivolol in the treatment of systemic hypertension
Fatih Sinan Ertaş
doi: 10.5543/ucard.2019.76486  TKDUC 2019; 2 - 1 | Sayfalar 15 - 19

6.
2019 Avrupa Kardiyoloji Derneği Dislipidemi Kılavuzu’nda ikincil korunma hastasına yaklaşım
Approach to secondary prevention patient in the 2019 European Society of Cardiology Dyslipidemia Guide
Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/ucard.2019.98608  TKDUC 2020; 3 - 1 | Sayfalar 7 - 9

DERLEME
7.
İleri evre kalp yetersizliği rehberi
Guide on advanced heart failure
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Çağatay Engin, Tolga Sinan Güvenç, Bülent Mutlu, Gökçen Orhan, Bülent Özin, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2018.43153  TKDUC 2018; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 79

8.
Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır?
Ahmet Temizhan, Mustafa Arıcı
doi: 10.5543/ucard.2020.77486  TKDUC 2020; 3 - 2 | Sayfalar 72 - 77
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Statin intoleransı
Statin intolerance
Özcan Başaran
doi: 10.5543/ucard.2019.09719  TKDUC 2020; 3 - 1 | Sayfalar 20 - 24

10.
Risk skorlaması ve birincil koruma
Risk scoring and primary prevention
Öner Özdoğan
doi: 10.5543/ucard.2019.69188  TKDUC 2020; 3 - 1 | Sayfalar 3 - 6

11.
Sakubitril/valsartan tedavisine NTproBNP yanıtı nedir ve NTproBNP yanıtının klinik yararla korelasyonu nasıldır?
What is the NTproBNP response to sacubitril / Valsartan treatment and how does the NTproBNP response correlate with clinical benefit?
Ilke Sipahi
doi: 10.5543/ucard.2020.83997  TKDUC 2020; 3 - 2 | Sayfalar 86 - 87
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri
Diet and lifestyle modifications
Ümit Yaşar Sinan
doi: 10.5543/ucard.2019.02996  TKDUC 2020; 3 - 1 | Sayfalar 25 - 29

13.
2019 ESC/EAS Dislipidemi Rehberi’ne giriş
Introduction to 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidema
Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/ucard.2019.25744  TKDUC 2020; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
14.
Türkiye’de nebivolol ile yapılan klinik çalışmalar
Clinical trials with nebivolol in Turkey
Mustafa Kılıçkap
doi: 10.5543/ucard.2019.66375  TKDUC 2019; 2 - 1 | Sayfalar 25 - 30

15.
Kalp yetersizliği tedavisinde nebivolol’ün yeri
Nebivolol in heart failure teatment
Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/ucard.2019.33042  TKDUC 2019; 2 - 1 | Sayfalar 20 - 24

DERLEME
16.
Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?
Berkay Ekici, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/ucard.2020.02486  TKDUC 2020; 3 - 2 | Sayfalar 123 - 125
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Genç ve yaşlılarda lipid tedavisi
Lipid therapy in young and elderly
Ceyhun Ceyhan, Fatih Sivri
doi: 10.5543/ucard.2019.65375  TKDUC 2020; 3 - 1 | Sayfalar 16 - 19

18.
Özel hasta gruplarında lipid düşürücü tedavi
Lipid lowering therapy in particular patient populations
Barış Güngör
doi: 10.5543/ucard.2019.09797  TKDUC 2020; 3 - 1 | Sayfalar 10 - 15

19.
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?
Zerrin Yigit
doi: 10.5543/ucard.2020.07279  TKDUC 2020; 3 - 2 | Sayfalar 67 - 69
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?
Zeki Öngen, Eser Durmaz
doi: 10.5543/ucard.2020.58077  TKDUC 2020; 3 - 2 | Sayfalar 53 - 55
Makale Özeti |Tam Metin PDF

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyoloji Güncellemeleri