Amaç ve Kapsam | Kardiyoloji Güncellemeleri

Amaç ve Kapsam

Updates in Cardiology (Updates Cardiol) bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, Türk Kardiyoloji Derneği’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Updates in Cardiology tıbbın tüm alanlarında yüksek bilimsel kaliteye ve klinik değere sahip özgün araştırma, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türündeki makalelerle literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesini tüm tibbi disiplinlerde çalışan veya ilgi duyan araştırmacılar, hekimler ve profesyonel olarak sağlık çalışanı olarak görev yapan veya yapmış olan kişiler oluşturmaktadır.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Updates in Cardiology, Akademik Yayıncııkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Derginin tüm masrafları Türk Kardiyoloji Derneği tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler updatesincardiology.org sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Kardiyoloji Derneği’nin, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Updates in Cardiology yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine updatesincardiology.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Updates in Cardiology ‘nin içeriği, Creative Commons Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 4.0 International License Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır

Baş Editör:Dilek Ural
Adres:Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-mail:dilek_g_ural@yahoo.com.tr

Yayıncı:Türk Kardiyoloji Derneği
Adres:Nish İstanbul A Blok Kat:8 No:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad 11, Yenibosna Bahçelievler / 34196 / İstanbul, Türkiye

Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyoloji Güncellemeleri