Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
En Çok İndirilen Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KARDİYOLOJİ GÜNCELLEMELERİ

En Çok İndirilen Makaleler

1.
Nebivolol’ün farmakolojik özellikleri
Pharmacological properties of nebivolol
Ipek Komşuoğlu Çelikyurt
doi: 10.5543/ucard.2019.21931   2019; 2 - 1 | Sayfalar 7 - 14

DERLEME
2.
İleri evre kalp yetersizliği rehberi
Guide on advanced heart failure
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu, Bahri Akdeniz, Hakan Altay, Ahmet Çelik, Çağatay Engin, Tolga Sinan Güvenç, Bülent Mutlu, Gökçen Orhan, Bülent Özin, Ahmet Temizhan, Dilek Ural, Nesligül Yıldırım, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/ucard.2018.43153   2018; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 79

3.
2017 ESC/EACTS Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu
2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
Helmut Baumgartner, Volkmar Falk, Jeroen J. Bax, Michele De Bonis, Christian Hamm, Per Johan Holm, Bernard Iung, Patrizio Lancellotti, Emmanuel Lansac, Daniel Rodriguez Munoz, Raphael Rosenhek, Johan Sjögren, Pilar Tornos Mas, Alec Vahanian, Thomas Walther, Olaf Wendler, Stephan Windecker, Jose Luis Zamorano
doi: 10.1093/eurheartj/ehx391   2018; 1 - 2 | Sayfalar 1 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
4.
Kardiyovasküler korunmada beta blokerler
Beta-blockers in cardiovascular prevention
Barış Ilerigelen
doi: 10.5543/ucard.2019.00719   2019; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 6

5.
Sistemik hipertansiyon tedavisinde nebivolol’ün yeri
Nebivolol in the treatment of systemic hypertension
Fatih Sinan Ertaş
doi: 10.5543/ucard.2019.76486   2019; 2 - 1 | Sayfalar 15 - 19

6.
2019 Avrupa Kardiyoloji Derneği Dislipidemi Kılavuzu’nda ikincil korunma hastasına yaklaşım
Approach to secondary prevention patient in the 2019 European Society of Cardiology Dyslipidemia Guide
Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/ucard.2019.98608   2020; 3 - 1 | Sayfalar 7 - 9

7.
Türkiye’de nebivolol ile yapılan klinik çalışmalar
Clinical trials with nebivolol in Turkey
Mustafa Kılıçkap
doi: 10.5543/ucard.2019.66375   2019; 2 - 1 | Sayfalar 25 - 30

8.
Kalp yetersizliği tedavisinde nebivolol’ün yeri
Nebivolol in heart failure teatment
Ahmet Temizhan
doi: 10.5543/ucard.2019.33042   2019; 2 - 1 | Sayfalar 20 - 24

9.
2019 ESC/EAS Dislipidemi Rehberi’ne giriş
Introduction to 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidema
Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/ucard.2019.25744   2020; 3 - 1 | Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri
Diet and lifestyle modifications
Ümit Yaşar Sinan
doi: 10.5543/ucard.2019.02996   2020; 3 - 1 | Sayfalar 25 - 29

11.
Risk skorlaması ve birincil koruma
Risk scoring and primary prevention
Öner Özdoğan
doi: 10.5543/ucard.2019.69188   2020; 3 - 1 | Sayfalar 3 - 6

EDITÖRDEN
12.
Editöryal
Editorial
Sanem Nalbantgil, Yüksel Çavuşoğlu
2018; 1 - 1 | Sayfa I

13.
Genç ve yaşlılarda lipid tedavisi
Lipid therapy in young and elderly
Ceyhun Ceyhan, Fatih Sivri
doi: 10.5543/ucard.2019.65375   2020; 3 - 1 | Sayfalar 16 - 19

14.
Statin intoleransı
Statin intolerance
Özcan Başaran
doi: 10.5543/ucard.2019.09719   2020; 3 - 1 | Sayfalar 20 - 24

15.
Özel hasta gruplarında lipid düşürücü tedavi
Lipid lowering therapy in particular patient populations
Barış Güngör
doi: 10.5543/ucard.2019.09797   2020; 3 - 1 | Sayfalar 10 - 15

16.
Editörden
Editorial
Öner Özdoğan
2020; 3 - 1 | Sayfa I

DERLEME
17.
Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Sakubitril/valsartan’ın yaşa göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?
Rezzan Deniz Acar
doi: 10.5543/ucard.2020.63835   2020; 3 - 2 | Sayfalar 42 - 44
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Sakubitril/valsartan’ın miyokardiyal biyobelirteçler (BNP, NTproBNP, kardiyak troponin, ST2, vs) üzerine etkisi nasıldır?
Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/ucard.2020.46220   2020; 3 - 2 | Sayfalar 98 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir?
Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir?
Meryem Aktoz, Gökay Taylan
doi: 10.5543/ucard.2020.08370   2020; 3 - 2 | Sayfalar 25 - 27
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir?
Lütfü Bekar
doi: 10.5543/ucard.2020.92485   2020; 3 - 2 | Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale