Updates in Cardiology
Review

Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor?

1.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

2.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Updates in Cardiology 2020; 3: 123-125
DOI: 10.5543/ucard.2020.02486
Okunma: 417 İndirilme: 165 Online Yayın Tarihi: 09 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734