Updates in Cardiology
Review

Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?

1.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Updates in Cardiology 2020; 3: 84-85
DOI: 10.5543/ucard.2020.83803
Okunma: 369 İndirilme: 126 Online Yayın Tarihi: 10 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734