Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan tedavisine NTproBNP yanıtı nedir ve NTproBNP yanıtının klinik yararla korelasyonu nasıldır?

1.

Memorial Şişli Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 86-87
DOI: 10.5543/ucard.2020.83997
Okunma: 388 İndirilme: 140 Online Yayın Tarihi: 10 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734