Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı?

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 67-69
DOI: 10.5543/ucard.2020.07279
Okunma: 350 İndirilme: 138 Online Yayın Tarihi: 11 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734