Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan kullananlarda gelişen hipertansif atak kontrolü için kaptopril kullanılabilir mi?

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 65-66
DOI: 10.5543/ucard.2020.47966
Okunma: 404 İndirilme: 164 Online Yayın Tarihi: 11 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734