Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan kalp yetersizliği olgularında yaşam beklentisini ne kadar uzatır?

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Updates in Cardiology 2020; 3: 17-19
DOI: 10.5543/ucard.2020.36855
Okunma: 364 İndirilme: 156 Online Yayın Tarihi: 11 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734