Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın koroner arter hastalığı ile ilişkili olaylara etkisi var mı?

1.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Updates in Cardiology 2020; 3: 115-117
DOI: 10.5543/ucard.2020.28290
Okunma: 408 İndirilme: 154 Online Yayın Tarihi: 09 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734