Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 53-55
DOI: 10.5543/ucard.2020.58077
Okunma: 403 İndirilme: 148 Online Yayın Tarihi: 11 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734