Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

1.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Updates in Cardiology 2020; 3: 10-12
DOI: 10.5543/ucard.2020.80774
Okunma: 365 İndirilme: 135 Online Yayın Tarihi: 11 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734