Updates in Cardiology
Review

Sakubitril/valsartan’ın bazal EF düzeylerine göre etkinlik ve güvenliğinde fark olur mu?

1.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Updates in Cardiology 2020; 3: 45-48
DOI: 10.5543/ucard.2020.80299
Okunma: 383 İndirilme: 155 Online Yayın Tarihi: 11 Nisan 2022
Ekler
ENGLISH
ISSN 2619-9734