Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır? []
. 2020; 3(2): 93-97 | DOI: 10.5543/ucard.2020.87587

İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?

Mehmet Eren
Sağlık Bilimler Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul


İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?

Mehmet Eren
Department of Cardiology, Health Sciences University, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey


Mehmet Eren. İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır?. . 2020; 3(2): 93-97

Sorumlu Yazar: Mehmet Eren
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale