Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi? []
. 2020; 3(2): 102-104 | DOI: 10.5543/ucard.2020.85570

Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?

Yüksel Çavuşoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir


Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?

Yüksel Çavuşoğlu
Department of Cardiology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey


Yüksel Çavuşoğlu. Akut dekompanse KY ile hastaneye yatan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi?. . 2020; 3(2): 102-104

Sorumlu Yazar: Yüksel Çavuşoğlu, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale