Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi? []
. 2020; 3(2): 84-85 | DOI: 10.5543/ucard.2020.83803

Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?

Nihan Kahya Eren
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir


Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?

Nihan Kahya Eren
Department of Cardiology, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey


Nihan Kahya Eren. Semptomatik düzelme ve NTproBNP düşüşü olmayan olgularda sakubitril/valsartan’ın klinik yarar sağlamadığı düşünülebilir mi?. . 2020; 3(2): 84-85

Sorumlu Yazar: Nihan Kahya Eren
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale