Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı? []
. 2020; 3(2): 10-12 | DOI: 10.5543/ucard.2020.80774

Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale


Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?

Mehmet Arslan, Hakkı Kaya
Department of Cardiology, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey


Mehmet Arslan, Hakkı Kaya. Sakubitril/valsartan’ın diğer kalp yetersizliği tedavilerine göre mortalite yararı ne kadar farklı?. . 2020; 3(2): 10-12

Sorumlu Yazar: Mehmet Arslan
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale