Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı? []
. 2020; 3(2): 53-55 | DOI: 10.5543/ucard.2020.58077

Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?

Zeki Öngen, Eser Durmaz
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?

Zeki Öngen, Eser Durmaz
Department of Cardiology, Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey


Zeki Öngen, Eser Durmaz. Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı?. . 2020; 3(2): 53-55

Sorumlu Yazar: Zeki Öngen
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale