Kardiyoloji Güncellemeleri
Sintigrafi Deneyimleri []
. 2022; 4(1): 5-10 | DOI: 10.5543/ucard.2022.22241

Sintigrafi Deneyimleri

Selda Murat1, Yüksel Çavuşoğlu1, İlknur Ak Sivrikoz2, Sinem Kocagil3, Halit Emre Yalvaç1, Eren Gündüz4, Hava Üsküdar Teke5, Nevin Aydın5
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
5Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kardiyak amiloidoz, sintigrafi, sol ventrikü, l hipertrofisi.

Sintigrafi Deneyimleri

Selda Murat1, Yüksel Çavuşoğlu1, İlknur Ak Sivrikoz2, Sinem Kocagil3, Halit Emre Yalvaç1, Eren Gündüz4, Hava Üsküdar Teke5, Nevin Aydın5
1Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Eskişehir, Türkiye
5Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Eskişehir, Türkiye


Selda Murat, Yüksel Çavuşoğlu, İlknur Ak Sivrikoz, Sinem Kocagil, Halit Emre Yalvaç, Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Nevin Aydın. Sintigrafi Deneyimleri. . 2022; 4(1): 5-10

Sorumlu Yazar: Selda Murat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
Hızlı AramaCopyright © 2023 Kardiyoloji Güncellemeleri