Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı? []
. 2020; 3(2): 108-111 | DOI: 10.5543/ucard.2020.43043

Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?

Dilek Yeşilbursa
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa


Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?

Dilek Yeşilbursa
Department of Cardiology, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey


Dilek Yeşilbursa. Sakubitril/valsartan’ın kardiyak tersine yeniden şekillenmeye etkisi var mı?. . 2020; 3(2): 108-111

Sorumlu Yazar: Dilek Yeşilbursa, Türkiye
© copyright 2021 Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncellemeleri
LookUs & Online Makale